Kasov aparat elzab jota e

В началото си струва да се спомене какво обслужва касовите апарати: фискални касови апарати, необходимите технически прегледи, всички ремонти, направени през гаранционния сезон и след гаранционния период, както и необходимата поддръжка. Освен това техникът по касата отговаря за вписванията за обслужване и отчита фискализацията на касата пред данъчната служба.

Касовите апарати Tarnów предлагат на своите клиенти допълнителни услуги: обучения за използване на касови апарати, както и облекчение при правилното програмиране на търговски имена и цени на PTU.

По време на необходимите технически прегледи сервизният техник извършва следните действия:- оценява състоянието на печатите на касата и тяхното съгласие с надписите в сервизната позиция и сервизната документация,- проверява програмата за касови апарати, нейната версия, сътрудничеството с записите в касата и документацията на уебсайта,- проверява правилното функциониране на касата, особено в рамките на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на корпуса на касата, фискалната памет, валидната дъска и фискалния модул по отношение на споразумението със строителните материали,- проверява правилната работа на потребителския дисплей,- въведете резултата от прегледа, заедно с резервациите, в сервизната работа.

Trivia:1. Необходимият технически преглед трябва да се извърши и когато потребителят на касов апарат прекрати ролята си, т.е. по някаква причина той е спрял да записва покупки в касата, но не е отменил касовия апарат.2. По време на техническия преглед, на първо място се изследват пунктовете за изграждане на касови апарати, които отговарят за регистрирането на покупките и чийто неправилен живот може да повлияе на изчисляването на ниския данък. Да, и по време на прегледа сервизният техник не търси неизправности, които насочват функционирането на касовия апарат, нито проверява дали последващи фактори на устройството, например механизмът, отговорен за печатането, захранването - работят добре. Разбира се, клиентът може да поиска сервизния техник да провери състоянието на касовия апарат и да промени повредените елементи, в края на краищата ще има работа извън техническия преглед.