Kasov aparat novitus nano pregledi

Всеки предприемач, който е касов апарат в частна компания, се бори с отдалечените проблеми, които тези устройства могат да създават ежедневно. Както всяко компютърно оборудване, касовите апарати не са независими от техните предимства и понякога се разпадат. Не всички собственици на компании знаят, че по всяко време, когато записът приключи с помощта на касов апарат, те трябва да запомнят друго подобно устройство - точно поради отказ на това важно.

Липсата на резервен касов апарат elzab по време на по-нататъшна продажба на продукти или услуги може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще попречи на писмото за продажби да развали основното устройство. Документите, съхранявани в съответствие с касовия апарат, трябва да включват книжката за обслужване на касовите апарати. В този факт не само се въвеждат каквито и да е ремонти на устройството, но се получава и информация за фискализацията на касата или промените в паметта му. В сервизната книга трябва да има допълнителен уникален номер, който е даден в касата от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещенията, където се използва сумата. Всички тези знания са валидни при успеха на одита от данъчната служба. Всяко обръщане в паметта на касовия апарат и неговия ремонт е упражнение за специализирано обслужване, с което всеки предприемач, използващ касови апарати, трябва да помни подписания договор. Нещо повече - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна на техника на касата. Продажбите на фискални суми трябва да завършват в непрекъснат стил, защото за да успеете да попълните паметта на касата, трябва да обмените мнението си за следващото, като същевременно трябва да прочетете паметта. Касов апарат за четене със сигурност съществува - също и при неговия ремонт, извършен, но само от упълномощен орган. Освен това тази работа трябва да бъде завършена в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на паметта на касата се съставя подходящ отчет, копие от което се изпраща на данъчната служба, а другото - на предприемача. Той трябва да пази този протокол заедно с допълнителни документи, свързани с касата - неговият дефект може да създаде налагане на наказание от службата.